Nicosa Hospital

İç hastalıkları ya da bilinen adıyla dahiliye, iç organlara ait hastalıkların tanısını koyan
ve cerrahi olmayan tedavilerini planlayan bir tıp dalıdır. Dahiliye bölümü, vücuttaki
tüm organ sistemlerinin yapısı, işlevi ve hastalıkları ile ilgilenir. Dahiliye diğer tıp
disiplinleri arasında bağ oluşturduğu için iç hastalıkları çorlu önemlidir.